VELKOMMEN TE GARDS - Garden Oppheim!Garden Oppheim er en generasjonsgård i Ål Hallingdal. Gården ligger på 650 moh, og vi er heldige som har sol hele året. Vi har tilgang til fantastiske beiteområder for våre dyr to plasser i Hallingdal. I Raggsteindalen og på Oppheimsåsen. Vi er opptatt av god dyrevelferd, og at dyrene skal få leve ut sine biologiske instikter på en best mulig måte, både om sommeren og vinteren. Vi har i 2019  ca 320 vinterfora sau. Disse har vi om vinteren i to fjøs, et av disse fjøsene er toppmoderne med storbinger, islandsforhekker og kraftforautomater. Det eldre fjøset forer vi i manuelt med å bære inn fòret, dette bidrar til at vi skaper tamme og sosiale dyr. Når vi produserer lokalmat skjærer vi ned kjøttet på anlegget, og vi pakker, kjøler, og fryser kjøttet i godkjente lokaler etter regelverket som finnes. Vi etterstreber å gjøre ting på gamlemåten, og det gjør vi ved å bruke kunnskapen til de eldre generasjonene, og hvordan de produserte maten. Vi har en filosofi om at god mat tar lang tid å produsere, slik det var i gamledager. Så pinnekjøttet og spekematen våres henger i den friske hallinglufta så lenge det er nødvendig. Titt innom våre sosiale medier: Garden Oppheim så får du et dypere innblikk i vår hverdag og gårdslivet her på gården.


Vi produserer, skjærer og videreforedler kjøtt på garden i helt nye lokaler. Vi selger lammekjøtt fra dyr som beiter ved foten av Hallingskarvet. Her går de hele sommeren fritt i utmarka og spiser gress og ville urter, dette gir en karakteristisk smak på kjøttet. Samtidig som dyra holder det flotte kulturlandskapet i Hallingdal i hevd.Gården vår er også en av de første i Norge med sauerasen Valais Blacknose Sheep.  Dette er en sauerase som vi har drømt om å få til Norge lenge!