Om oss


Vi er en familie på fem som overtok en generasjonsgård i Oppheim, i Ål kommune i Hallingdal i 2011.

 

Sjur 38 år. Utdannet tømrer, jobber litt som proffselger av byggevarer i Hallingdal ved siden av gården. Sjur flyttet til Garden Oppheim i 1985 da hans foreldre bygde seg et nytt hus på gården. Han har hele oppveksten vært innstilt på å overta familiegården, og har realisert sin store drøm om å bygge seg et nytt sauefjøs. Sjur stortrives som bonde, selv om det til tider kan være mye hardt arbeid med ting som må gjøres på gården. Sjur engasjerer seg sterkt i sauehold, og har på sikt en plan om å engasjere seg mer i landbrukspolitikken. Sjur er også forhandler av Knarrhult produkter, som er utstyr som brukes for å forenkle saueholdet.

Renate 34 år. Opprinnelig ei byjente fra Drammen som har hatt en bratt læringskurve inennfor gårdsarbeid og landbruk siden vi overtok gården i 2011. Hun har opparbeidet seg en stor interesse for norsk landbruk, og har etterhvert tatt tak i ulike muligheter for å kunne bruke hele dyret til ulike produkter- kjøtt og ull fra egne sauer. Renate har en bachelorgrad i psykologi fra Høyskolen i Lillehammer, og ved siden av gården jobber hun 65 % i psykisk helse i kommunen. Hun har også tatt 15 studiepoeng gjennom høyskolen i Hedmark "Hvordan bruke gården som en sosial, pedagogisk og helsefremmende arena for mestring og læring" (Inn på tunet).

 

Vi har tre små barn i barnehage og barneskole som er  mye deltakende i gårdsarbeidet, spesielt det som har med dyrene å gjøre.Vi bygde oss et nytt sauefjøs i 2012, og har økt fra 50 til 360 vinterfora sau siden vi overtok gården. Vi har i dag ca 300 norske hvite sauer og 60 gammalnorske spælsauer, og tre border collie hunder vi bruker aktivt til gjeting.
Norsk mat på bordet:
Vi syns virkelig lammeprodukter er en undervurdert vare i dagens utvalg i butikkene. Lam er så mye mer enn bare pinnekjøtt til jul og lammesteik til påske. Vi har derfor bygd oss et foredlingsanlegg på gården med et stort tørkeloft som vi skal speke produkter av lam. Vi vil på tørkeloftet kun bruke luft utenifra i tørkeprosessen, og ingen kunstig varme for å få fortgang i spekeprosessen. Det tar på denne måten litt lengre tid å speke maten, men vi er overbevist om at denne forskjellen kjennes på smaken. Vi har selv åpnet våre smaksganer for lammebiff, lam til grillmat og lam i gryter. Alt kjøtt som selges under vårt varemerket Garden Oppheim er 100 % fra Hallingskarvet området. Vi bruker kun dyr fra egen besetning i vårt salg og videreforedling. Alt vårt kjøtt vil derfor være sporbart med tanke på opphav, beiteområder og avstamning.

   
Beiteområder:
Sauene våre beiter i dag på to forskjellige beiteområder i Hallingdal. Det ene fjellområdet er på Oppheimsåsen på fjellet over gården vår. Og det andre beite er i Raggsteindalen rett ved folleskarsnuten som er Buskeruds høyeste fjell. Her går de fritt hele sommeren, og nyter godt av fjellets gode vekster.   


Historien til gården:
Den siste fradeling av garden vår Søre Oppheim er registrert i år 1801, vi har derfor valgt å bruke dette årstallet i vår logo.  

Gardshistorie Garden var hovudbølet på Søre Opheim. Av dei opphavlege 12 laupsbol har Garden og Sørpå Garden 6 lb. kvar.     Husa er langstugu frå 1885; gamal stugu frå 1700-talet; loft 1887; stallar med trev 1898; fjøset er frå 1910, ombygd på 1980-talet til sauefjøs. Våningshus bygd kring 1985.     Stølar. Heimstøl på Helsingset og langstøl på Hovdestølen. Det var slåttevollar på båe stølane, no vert berre Helsingset onna.     Frådelte bruk og plassar: Sørpå Garden (frådelt i 1801), Dølahaugen øvre og nedre, Haugo (Gråbeinhaugo) og Øyen.     Areal 1865: dyrka jord 27 mål, naturleg eng 24 mål, utslått 64 mål. Avling: 38 tunner bygg og 36 tunner potet.     Areal 2004: dyrka jord 110 mål; overflate dyrka 40 mål, leigd jord 20 mål. Omlag 1984 vart drifta lagt om til sauehald.

{1251} År: 1801 Torkjell Halvorson Opheim 01.05. 1785-1819 Foreldre: Halvor Knutson Opheim Garden og Birgit Torkjellsdtr. Rime. Gm Guri Olsdtr. Helling Opheim 02.02. 1794-1870 Foreldre: Ola Arneson Bøygard (Hagen) Helling og Anne Torkjellsdtr. Kolbjørnsgard. *Barn 1. Anne Torkjellsdtr. Opheim Opheimsjordet 08.02. 1811-1877 G 1847 m Nils Olson Opheimsjordet. 2. Halvor Torkjellson Opheim 10.12. 1812-1873 G 1835 m Anne Rasmusdtr. Opheim. Sjå neste hushald. 3. Birgit Torkjellsdtr. Opheim Kolsrud 29.03. 1815-1854 G 1839 m Ola Olson Helling Kolsrud, gnr. 14/1. 4. Birgit Torkjellsdtr. Opheim Bråten 23.05. 1817- G 1845 m Nils Hansson Nubgarden Nubgards-eie=Bråten. Til Am. i 1857. 5. Margit Torkjellsdtr. Opheim Storedal 14.11. 1819-1884 G 1841 m Eirik Sveinson Rikansrud Storedal.

Torkjell og Guri gifte seg i 1810. Torkjell kjøpte halve garden Opheim i 1801 for 798 rd. Kjøpesummen skulle stå i garden til ein av foreldra gjekk bort.     I 1811 kjøpte han 6 laupsbol i Helling hjå svigermora. Pris 1000 rd og kår. (1537)47     På skiftet etter Torkjell i 1820 måtte enkja selja 8 kyr for å dekke forfalne skattar. Under tvil tok Guri Olsdtr. på seg å drive garden i 11 år fram til sonen Halvor vart 18 år. Men neste friar var ikkje langt unna. Sjå neste hushald.

{1252} År: 1820 Guri Olsdtr. Helling Opheim 02.02. 1794-1870 Foreldre: Ola Arneson Bøygard (Hagen) Helling og Anne Torkjellsdtr. Kolbjørnsgard. Gm Johan Nilsson Nubgarden Opheim 06.08. 1797-1870 Foreldre: Nils Hansson Nubgard og Guri Olsdtr. Barskrind. *Barn i andre ekteskap 1. Torkjell Johannesson Opheim Helling 13.02. 1822-1879 G 1850 Ågot Olsdtr. Vestre Grov, Gol. Sjå nordre Helling, gnr. 20/5. (Gol V s 455)     Dei reiste til Am. februar 1865 med «Olav» frå Bergen til Quebec. (7 barn) I 1870 budde dei i Linden tp. Brown Co. MN. I 1871 i Watonwan Co. MN. Dei fekk vist nok to barn til i Amerika. 2. Ola Johannesson Opheim 02.09. 1824-1911 Ugift. 3. Guri Johannesdtr. Opheim 24.06. 1827-1828 4. Nils Johannesson Opheim 15.05. 1829-1829 5. Guri Johannesdtr. Opheim Rotneim 19.01. 1831-1916 G 1854 m Ola Embrikson Rotneim 1826-1884. Barn: Embrik 1854-1908 til Skoger, gm Maren … (5 barn); Johan 1855- til Am.; Botolv 1857-1943; Barbro 1860- ug. til Torstadbråten i Lier (5 barn); Guri 1862-1862; Guri 1863- til Am. gm .. Johnson; Anne 1866- g 1895 m Ola Olson ( .. barn); Ola 1869-1870; Ola 1871-1872.     Guri og Ola hadde Rasmusgarden under Skaga i Gol. Sjå Gol V s 195 6. Kari Johannesdtr. Opheim 08.03. 1834-1834 7. Nils Johannesson Opheim Helling 21.01. 1839-1890 G 1871 m Margit Olsdtr. Nistugu Sire. Til Nordre Helling, gnr. 20/5.

Guri gifte seg opp att med Johan i 1820.     Garden vart seld til sonen frå hennar fyrste ekteskap i 1835. Deretter flytta Guri og Johan til Helling. Johan kjøpte halve Kolsrud i 1838 for 450 spd.

{1253} År: 1835 Halvor Torkjellson Opheim 10.12. 1812-1873 Foreldre: Torkjell Halvorson Garden Opheim og Guri Olsdtr. Nordre Helling. Gm Anne Rasmusdtr. Opheim 02.02. 1815-1893 Foreldre: Rasmus Steingrimson Opheim Rasmusgarden og Margit Syversdtr. Barskrind. *Barn 1. Margit Halvorsdtr. Opheim Opsata 18.12. 1837-1912 Gm Lars Tolleivson Opsata, gnr. 34/3. 2. Guri Halvorsdtr. Opheim Sveinsgard 04.08. 1840-1880 G 1863 m Nils Hansson Sveinsgard, gnr. 4/32. 3. Torkjell Halvorson Opheim 27.06. 1843-1907 G 1874 m Amalie Johannesdtr. Skjerping. Sjå 1874-hushaldet. 4. Birgit Halvorsdtr. Opheim Løken 13.01. 1846-1932 Gm lærar Lars Sveinson Løken, Hemsedal 1844-1902. Barn: Swen 1875-1930; Halvor 1876-1880; Oline 1877-1880; Henning 1879-1965; Halvor 1881-1958; Orin 1882-1966; Theodore 1884-1966; Olena 1886-1974; Hanna 1889-1962; Laura 1889-1920.     Dei farma i Cottonwood Co., MN. (1345) Orin og Theodore budde i Springfield, Brown, MN då dei gjekk bort. 5. Rasmus Halvorson Opheim 16.08. 1848- Rasmus var skulelærar i Flå 1870-1880. Ug. i 1875. I 1893 var han lærar, busett i Skien. 6. Lars Halvorson Opheim 04.09. 1851-1913 Gm Linn frå …/Sogn. (1032) Barn: 17 … . Til Am. i 1870: Monroe, … . Han farma ved sida av systera Birgit. 7. Anne Halvorsdtr. Opheim Kvammen 17.06. 1855-1934 Gm Ola Tolleivson Kvammen, gnr. 29/1. 8. Ola Halvorson Opheim 24.01. 1857- Gm Helene … …, Aremark 1860- . Barn: Anna 1894- ; Halvor 1897- ; Olaf 1899- ; … Ola verva seg til ‘Jægerkompagniet’. Sidan vart han lærar, og var busett i Fredrikstad 1893. I 1900 budde han på Hvaler. 9. Ola Halvorson Opheim 18.09. 1860- Gm Margrete … , Sandar 1868- . Barn: Sigurd 1896- ; Arthur 1898- ; … Ola var lærar, busett i Sandefjord i 1893. 1900: Trudvang i Sandar.

Halvor og Anne gifte seg i 1835. Han fekk skøyte på Opheim i 1835 for 198 spd. (1544)474b     Halvor kjøpte 1838 åkeren Vesle-åkeren (4 mål) og eit engestykke for 250 spd. Seljar var Nub M. Medhus.     Buskapen i 1873 var 7 kyr, 3 kviger, 1 gjeldokse, 8 sauer, 3 grisar.

{1254} År: 1874 Torkjell Halvorson Opheim 27.06. 1843-1907 Foreldre: Halvor Torkjellson Garden Opheim og Anne Rasmusdtr. Opheim. Gm Amalia Johansdtr. Skjerping Opheim 14.04. 1850-1904 Foreldre: Johan Nilsson Sveinsgarden Skjerping og Mari Larsdtr. Ruud. *Barn 1. Anne Torkjellsdtr. Opheim 20.02. 1876-1877 2. Halvor Torkjellson Opheim 20.02. 1876-1876 3. Anne Torkjellsdtr. Opheim 25.02. 1878-1961 G 1900 m Halvor Nilsson Sveinsgard Opheim. Sjå neste hushald.

Torkjell og Amalia gifte seg i 1874. Torkjell fekk skøyte på garden same år for 1400 spd og kår.