Å gå på sauesank betyr lange dager i fjellet, det er en flott måte å gå i fjellet på med mål og mening. Team Søndrål sankelag har det veldig hyggelig sammen på sikringsradioen når vi går på tur.